Gymnasial yrkesutbildning

Gymnasieskolan är för 16-19-åringar, som gått ut grundskolan och önskar utbilda sig till en yrkesroll inom transportnäringen.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Våra yrken finns inom både gymnasiets fordons- och transportprogram (FT) samt de riksrekryteranade utbildningarna i flygteknik och sjöfart.

De olika grenarna inom FT är dels tre fordonstekniska grenar: personbil, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering, samt två transportgrenar: transport (lastbilsförare) och godshantering.

De olika grenarna inom sjöfart är däck och maskin samt inom flygteknik: flygplan och helikopter.

Läs mer om:

Vad gör Transportföretagen?

En fungerande kompetensförsörjning är av största vikt för transportbranschens utveckling. På lång sikt är det frågan om branschens överlevnad. Transportföretagens mål är att gymnasieskolan ska möta transportbranschens behov av personal - såväl vad gäller antal som kunskapsnivå. Vi gör det bland annat genom att bemanna Skolverkets nationella programråd där vi har stora möjligheter att påverka innehållet i den utbildning som levereras av gymnasieskolan.

Ett nära samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder program inom våra branscher möjliggör utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet. Vårt arbete med Motorbranschcollege, MBC, är ett exempel som främjar samarbetet mellan bransch och skola.