Nyhet

Sjöfartscollege ska stärka samarbetet mellan skola och bransch

Nyhet

Den nya certifiering Sjöfartscollege ska bidra till ett stärkt samarbete mellan skola och bransch, för att öka attraktionskraft och kvalité på sjöfartens utbildningar. Målet är att få fler ungdomar att söka till sjöfartsutbildningen på gymnasienivå och att fler elever ska gå ut skolan bättre förberedda inför arbetslivet.

Sjöfartscollege är ett kvalitetssäkringssystem som inrättats gemensamt av Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Seko sjöfolk. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel, att utbildningen uppfyller satta kvalifikationskrav. Berörda skolor anmäler sitt intresse och därefter är det gemensam uppstart från den 1 september 2024.

- I en situation där i princip alla branscher vittnar om problem med kompetensförsörjningen är det viktigt med långsiktiga satsningar som bidrar med kompetens till sjöfartsbranschen. Sjöfartscollege är en sådan satsning och vi är glada över att det sker i samarbete med Seko sjöfolk, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Arbetet med Sjöfartscollege är i full gång och kommer utvecklas successivt under året. Från den 1 september kan Sveriges gymnasieskolor starta sitt kvalitetsarbete enligt Sjöfartscollege.

Kriterier Sjöfartscollege

  • Säkrad kompetensförsörjning
  • Stärkt samverkan mellan skola och bransch
  • Kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • För utbildningen ändamålsenlig utrustning och lokaler
  • Kvalitetssäkrad praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Mer information – vänligen kontakta:
linda.stenstrom@transportforetagen.se alternativt 072-208 76 90.