Eftergymnasial yrkesutbildning

Eftergymnasial utbildning är för vuxna, som vill bygga på sina kunskaper genom internutbildningar eller läsa högskolekurser på universitet eller yrkeshögskola.

I motor- och transportbranschen finns många karriärvägar och möjligheter, så efter några år i yrket kan du läsa vidare och t.ex. bli yrkeslärare.

Utbildningar för anställda

På stora verkstäder och transportföretag finns skolor med både grund- och påbyggnadskurser. Även mindre företag satsar på välutbildad personal för att vara konkurrenskraftiga. Bil- och transportföretag samt generalagenter erbjuder ofta kurser och tävlingar för anställda.

Yrkeshögskola (YH)

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik inom yrken och områden där det finns brist på välutbildad arbetskraft. Utbildningarna hålls i nära samarbete med arbetslivet.

Det finns t.ex. en yrkeshögskoleutbildning för

Högskola/Universitet

För att plugga på universitet krävs minst grundläggande behörighet. Det får du genom att läsa vissa kurser på fordons- och transportprogrammet, flygteknik- och sjöfartsprogrammen. Fråga din studie- och yrkesvägledare eller lärare vilka kurser som gäller. Om du inte skaffar behörigheten på gymnasiet kan du läsa in den senare på komvux eller folkhögskola.

Inom sjöfartsbranschen kan du till exempel på utbilda dig till:

Studentum.se hjälper dig som vill plugga vidare att hitta information om vilka utbildningar som finns och hur man söker.

Bli yrkeslärare

Den som har arbetat inom sitt yrke ett antal år kan läsa vidare till yrkeslärare. Utbildningen sker inom lärarprogrammet på högskolan och är 1,5 år lång (90 poäng).

Högskolorna har olika antagningskrav till eftergymnasial utbildning.

Länkar till eftergymnasial utbildning