Vuxenutbildning

Utbilda dig till ett utvecklande yrke med goda chanser till jobb! Vuxenutbildning finns inom kommuner och utbildningsföretagen genom kontakt med arbetsförmedlingen. Det är värdefullt för transportbranschen att man i vuxen ålder kan vidareutbilda sig eller växla karriär.

Yrkesvux

För dig som behöver komplettera din gymnasieutbildning eller ändra riktning på din karriär finns yrkesvux. Det är en satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Genom denna kan du som vuxen utbilda dig till ett yrke inom transportnäringen. Hör med din kommun och/eller Arbetsförmedlingen vilka möjligheter som finns för dig.

Arbetsmarknadsutbildning

För dig som är över 25 år och inskriven på Arbetsförmedlingen kan det finns möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning. Dessa ges för yrken och branscher med stort behov av fler kvalificerade personer på arbetsmarknaden.

Utbildningarna hålls på olika platser i landet, ofta med successiv antagning och individuell utbildningslängd. Det är din lokala arbetsförmedling som beslutar om du får gå, kontakta dem om du är intresserad så får du veta mer.

Omställningsstudiestöd

Det nya omställningsstudiestödet, riktar sig till dig som är mitt i arbetslivet och som vill bredda din kompetens och stärka din roll på arbetsmarknaden. Läs mer här.

Länkar till vuxenutbildning

Dessa företag har vuxenutbildningar runt om i landet:

Intressant satsning inom yrkesvux och arbetsmarknadsområdet

Satsningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsområdet är mycket intressant för transportbranschen.

Främsta anledningen är att dessa områden är viktiga för att tillfredsställa företagens behov av kompetensförsörjning. Transportföretagen arbetar därför aktivt för ett ökat samarbete med kommunerna som bedriver vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete med utbildningsarrangörer möjliggör utveckling, kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet, men påverkar även utbildningsvolymerna till transportbranschen genom branschens närvaro ute i regionerna.

Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna, skolorna och utbildningsarrangörer för vuxenutbildningarna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att företagsrepresentanter ska finnas med i de lokala program- och branschråden.

Transportbranschen har under flera år varit en viktig aktör när det gäller integrering av nysvenskar till våra branscher. Vi har en positiv inställning till mångfald, vilket bidrar till att berika och utveckla transportbranschen.