Pensions och försäkringslösningar vid kollektivavtal

För de flesta av våra förbund (Transportindustriförbundet och Svenska Flygbranschen undantaget) innebär ett medlemskap också obligatoriska försäkringar. 

När företaget blir medlem gäller kollektivavtal och företaget är skyldigt att teckna försäkringar för alla anställda, samt följa avtalens löner och allmänna anställningsvillkor.

Försäkringsinformation

Avtalat

Idag utgör tjänstepensionen en allt större och viktigare del av den enskildes totala pension

Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att säkerställa bilden av dig som en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en del som gör detta möjligt. Du som arbetsgivare får dessutom själv ett bättre rättsligt skydd vid exempelvis arbetsskador eller dödsfall på jobbet.

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en paketlösning som inkluderar alla dina medarbetare och ger ett extra skydd vid;

  • ålderspension
  • sjukdom
  • arbetsskada
  • föräldraledighet
  • arbetsbrist
  • dödsfall

Helt enkelt ett bra kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna.

Du tar del av detta genom våra branschanpassade kollektivavtal där den gemensamma lösningen med tjänstepensioner och försäkringar ingår som en del. Om ditt företag har ett hängavtal direkt med en facklig organisation så innebär ett medlemskap hos oss och Svenskt Näringsliv en bra rabatt på försäkringen som gäller vid arbetsbrist.

Har du frågor kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, kontakta Avtalat på: 0770-161000. Hos Avtalat får både du som arbetsgivare och dina medarbetare tillgång till kostnadsfri hjälp och information.

Mer information finns på Avtalats hemsida

Fora

Alla arbetare måste vara försäkrade i Fora. Även om ni för dagen inte har anställda i företaget ska ni teckna försäkringsavtal med Fora.

Fora når du på tel 08 787 40 10 eller via www.fora.se

Collectum

Alla tjänstemän måste vara försäkrade i Collectum. Även om ni inte har anställda tjänstemän ska ni teckna försäkringsavtal med Collectum.

Collectum når du på tel 08 508 981 00 eller via www.collectum.se

Företaget ansluts automatiskt till Trygghetsrådet (TRR) när medlemskap beviljats. Avgiften enligt omställningsavtalet faktureras genom Fora AB.