Pensions och försäkringslösningar vid kollektivavtal

Ett medlemskap i något av Transportföretagens förbund med kollektivavtal anpassat efter din bransch (med undantag av vårt branschförbund Transportindustriförbundet) ger dina anställda tjänstepension och försäkringsskydd som skapar trygghet genom hela livet.

Dessutom gör du livet enklare för dig som arbetsgivare.

Vad ingår i Transportföretagens pensions- och försäkringslösningar:

Högre tjänstepension

Marknadsmässig och kostnadseffektiv tjänstepension med cirka 20–30 procent högre pensionsutbetalning jämfört med samma inbetalda premier hos en försäkringsmäklare.

För tjänstemän administreras tjänstepensionen av Collectum och för arbetare av Fora.

Trygg försäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger bättre skydd än privat tecknade försäkringar och omfattar alla anställda.

Försäkringen ger inte bara ersättning för skada som inträffar på arbetsplatsen utan även på väg till och från arbetet.

Ersättning vid lång sjukskrivning

Vid långa sjukskrivningar betalar försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ut ersättning från dag 15 för arbetare.

ITP sjukpension ersätter tjänstemän från dag 91.

Skydd vid dödsfall

Avlider en anställd betalar Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ut ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande.

Inom ramen för tjänstepensionen har anställda dessutom möjlighet att välja ett efterlevandeskydd.

Arbetsbrist

Omställningsförsäkringen ger anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist och hjälp att hitta ett nytt jobb.

Beroende av ålder och anställningstid kan även ett ekonomiskt stöd utbetalas.

Föräldrapenningtillägg

För arbetare gäller föräldrapenningtillägg (FPT), med kompletterande ersättning vid föräldraledighet.

Arbetstillstånd för medarbetare från länder utanför EU

Genom våra försäkringslösningar uppfyller ditt företag Migrationsverkets krav för beviljande av arbetstillstånd till personer från länder utanför EU.

Gör det enklare för dig som arbetsgivare

Pensions- och försäkringsvärlden kan verka krånglig, men med Transportföretagen blir den både enklare och tryggare. Ett bra försäkringspaket ses i dag av många som standard, och med kollektivavtal säkrar du att ni lever upp till förväntningarna.

Som arbetsgivare tecknar du själv de tjänstepensioner och försäkringar som ingår i ditt kollektivavtal och Transportföretagen ger dig råd och hjälp på vägen. Dessutom finns checklistor och massa matnyttig information på webbplatsen www.avtalat.se, som Svenskt Näringsliv driver tillsammans med LO och PTK. Avtalat.se vänder sig inte bara till arbetsgivare, utan här kan även dina medarbetare få svar på sina frågor.

FORA

Vid tecknande av kollektivavtal försäkrar ni arbetarna hos FORA. Även om ni för dagen inte har några arbetare anställda så registrerar ni bolaget hos FORA.

FORA nås på 08-787 40 10 eller via www.fora.se

Collectum

Vid tecknande av kollektivavtal försäkrar ni tjänstemännen hos Collectum och FORA.

Collectum nås på 08-508 98 100 eller www.collectum.se

Här hittar du mer information om hur du tecknar tjänstepension och försäkringar.

https://www.avtalat.se/arbetsgivare/checklistor/teckna-forsakringar/