Många goda skäl att bli medlem

Att ditt företag blir medlem i något av våra förbund innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här kan du läsa mer om vilka fördelar ett medlemskap för med sig.

Hjälp genom arbetsrättens alla steg

Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. Det innebär att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet. Oavsett om det gäller lokala förhandlingar, centrala förhandlingar eller förhandlingar i domstol får du hjälp utan någon extra kostnad.

Ett gediget branscharbete

Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka genom den samlande röst som Transportföretagen utgör.

Ett större sammanhang

Transportföretagen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Det ger oss en stark påverkanskraft och det innebär bland annat att du får en ökad trygghet vid fackliga stridsåtgärder (konfliktkassa). Svenskt Näringsliv verkar för ett bättre företagsklimat på alla nivåer. 

Du är med där förutsättningarna sätts

Som medlem får ni dels ett kollektivavtal, dels är ni med i det sammanhang där kollektivavtalen utformas så att era synpunkter kan vara med och påverka branschens förutsättningar.  

Ett medlemskap sparar ofta pengar

Det är ofta totalt sett billigare att vara medlem i våra förbund än att ha ett så kallat hängavtal, detta genom att du som är medlem får rabatter hos både Fora och Collectum. 

Information i rätt tid

Vi bistår våra medlemmar med hjälp när den behövs. Information och blanketter finns tillgängligt på vår webbplats, dessutom har vi en telefonjour dit du som medlem kan vända dig för att få hjälp av våra erfarna arbetsrättsjurister utan extra kostnad.

Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

Transportföretagen ger ett brett stöd i arbetsgivar- och branschfrågor. För oss som företag är det en bra samarbetsorganisation för vår dagliga verksamhet att vara medlem i

Olof Bärve, vd OSM Aviation Academy

Jag är medlem för den juridiska hjälp man får vid arbetsgivarfrågor, samt att Transportföretagen gör vår röst hörd i politiken

Erik Alfredsson, Alfredsson Transport

Det finns många fördelar och effekter av branscharbetet genom åren. Det finns också som jag ser det ett ansvar att vara med. Jag kan inte stå utanför och bara ta fördelar av det som andra bekostar

Tomas Byberg, vd Byberg & Nordin

Med lång erfarenhet och ett gediget kontaktnät inom branschen har Transportföretagen hjälpt oss igenom både nationella och internationella utmaningar som vi ställts inför

Anette Wugk, Head of Personnel Sweden TT-Line AB