Att investera i vägar är att investera i Sverige

Fixa vägen

Sverige växer. Vi blir fler, vi transporterar fler varor – hela vår ekonomi är beroende av transporter. För att vi ska kunna bo och leva i hela landet krävs att vägnätet får det underhåll som det förtjänar.

Upprop om bättre vägar!

Vägar är inte bara ett antal asfalterade sträckor mellan A och B. De är själva blodomloppet i kroppen Sverige. De är innebandyträningar och älskade morföräldrar. De är den gröna omställningen. De är möjligheten att kunna följa sitt hjärta och slå sig ner där man hör hemma. De är framtiden och de är nu i eftermiddag, när vi kör hem från jobbet i vintermörkret.

Om vi på allvar tror att det finns någonting värdefullt utanför Stockholms tullar. Om vi bryr oss om att våra barn och barnbarn ska kunna bo och arbeta på ett hållbart sätt runt om i hela Sverige. Då måste vi ta hand om våra nästan tio tusen mil statliga vägar mycket bättre än vi gör idag.

Låt hela Sverige få leva. Skriv under uppropet för bättre vägar!

Våra vägar

Den digitala väganalysen Våra Vägar visar skicket på Sveriges statliga vägnät och hur det kommer att utvecklas vid olika budgetscenarios. 

Sök efter en plats och klicka på en väg för mer information om just den vägsträckan. Vägar i mörkrött är vägar i mycket dåligt skick, vägar i rött är i dåligt skick, gult i tillfredställande skick samt grönt i bra skick och mörkgrönt är vägar i mycket bra skick. 

Sverige har en underhållsskuld på våra statliga vägar. Den var 16,5 miljarder kronor 2022 och beräknas växa till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet. 

Gå och titta på hur vägarna där du bor mår.

0

Sveriges blodomlopp består av så många kilometer statlig väg

Och underhållsskulden uppgick till 17 miljarder år 2020 och den kommer att öka till 49 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet.