Att investera i vägar är att investera i Sverige

Fixa vägen

Sverige växer. Vi blir fler, vi transporterar fler varor – hela vår ekonomi är beroende av transporter. För att vi ska kunna bo och leva i hela landet krävs att vägnätet får det underhåll som det förtjänar.

Våra vägar

Den digitala vägatlasen Våra Vägar visar det befintliga skicket på Sveriges vägnät och hur det kommer att utvecklas vid olika budgetscenarier.

Våra Vägar visualiserar tillståndet på Sveriges statliga vägar. Sök efter en plats och klicka på en väg för mer information om just den vägsträckan.

Sverige har en underhållsskuld på våra statliga vägar. Den beräknas till omkring 17 miljarder kronor år 2021 och beräknas växa till 49 miljarder kronor 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet.

Gå in och titta på hur vägarna i ditt närområde egentligen mår.

0

Sveriges blodomlopp består av så många kilometer statlig väg

Och underhållsskulden uppgick till 17 miljarder år 2020 och den kommer att öka till 49 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet.