Vuxenutbildning

Det är värdefullt för transportbranschen att man i vuxen ålder kan vidareutbilda sig eller växla karriär.

Satsningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsområdet är mycket intressant för transportbranschen.

Främsta anledningen är att dessa områden är viktiga för att tillfredsställa företagens behov av kompetensförsörjning. Transportföretagen arbetar därför aktivt för ett ökat samarbete med kommunerna som bedriver vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete med utbildningsarrangörer möjliggör utveckling, kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet, men påverkar även utbildningsvolymerna till transportbranschen genom branschens närvaro ute i regionerna.

Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna, skolorna och utbildningsarrangörer för vuxenutbildningarna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att företagsrepresentanter ska finnas med i de lokala program- och branschråden.

Transportbranschen har under flera år varit en viktig aktör när det gäller integrering av nysvenskar till våra branscher. Vi har en positiv inställning till mångfald, vilket bidrar till att berika och utveckla transportbranschen.