Kompetensnyttsnummer

Kompetensnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till yrkeslärare och branschintressenter. Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år.
Nedan kan du hämta årens upplagor av Transportföretagens Kompetensnytt: