Jämställdhetsguide – Trivsel

Varför bidrar ökad trivsel till jämställdhet?

- En jämställd arbetsplats skapas av de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och att motverka diskriminering.

- Trivsel är något vi gör i vardagen och ett löpande arbete.

- Det är också något ni skapar tillsammans med både chefer och medarbetare och det går att göra roligt och enkelt.

- Innehållet är därför baserat på allas medverkan.

- Färdplanen guidar er genom en arbetsgrupps arbete, en medarbetarundersökning och en gemensam workshop med era kollegor för att sedan landa i en handlingsplan med aktiva åtgärder.

Trivsel för färdplan och besiktning