Jämställdhetsguide – Trivsel

Varför bidrar ökad trivsel till jämställdhet?

  • En jämställd arbetsplats skapas av de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och att motverka diskriminering.
  • Trivsel är något vi gör i vardagen och ett löpande arbete.
  • Det är också något ni skapar tillsammans med både chefer och medarbetare och det går att göra roligt och enkelt.
  • Innehållet är därför baserat på allas medverkan.
  • Färdplanen guidar er genom en arbetsgrupps arbete, en medarbetarundersökning och en gemensam workshop med era kollegor för att sedan landa i en handlingsplan med aktiva åtgärder.

Färdplan och besiktning för Trivsel - ladda ner genom att klicka här.

Förslag på medarbetarundersökning för arbetsmiljö och trivsel - ladda ner genom att klicka här.

Trivsel för färdplan och besiktning