Erasmus+ Internationellt utbyte för dig som lärare inom FT-programmet

Ge dig själv och dina elever möjligheten till att utvecklas och få kontaktytor internationellt. Erasmus+ är ett projekt, som gör det möjligt för elever och lärare att åka på studiebesök och praktik utomlands.

Det finns två internationella program, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och Atlas praktik, som på olika sätt syftar till att främja yrkesutbildning, internationella samarbeten och kompetensutveckling. Mer om dem kan du läsa på Utbyten.se.

Nytt Erasmus+ projekt 2023

Från och med hösten 2023 kommer vi att starta upp ett nytt färskt Erasmus+projekt. Vi ser stora fördelar med att delta i Erasmus+. Bland annat för att... 

  • ... yrkeslärare ska få erfarenheten av hur man jobbar i andra länder
  • ... kunna erbjuda våra ungdomar praktisk erfarenhet (APL) i andra länder.

Ett stort värde av projektet är också att få lära sig hur man arbetar runt om i Europa kring elektrisk mobilitet, diagnostik och rekrytering till fordonsbranschen. Det kan ge bra idéer till hur vi kan förbättra våra utbildningar och marknadsföring i Sverige.

Är du intressad? Kontakat Tomas Tärnfors

Erasmus+ partnermöte

Som en avslutning på senaste Erasmus+ projektet hölls ett partnermöte i Näringslivets Hus i slutet av november 2022. Deltagare från Sverige, Danmark och Tyskland diskuterade hur den framtida utbildningen för fordonsyrkena behöver se ut. Bland annat diskuterades utbildning för framtida diagnostekniker. En utbildning som mer kommer att rikta sig till ungdomar med stort intresse för teknik, it, diagnostik och mobilitet.

Andra frågor vi diskuterade var bland annat hur vi attraherar tjejer till branschens utbildningar, vilka frågor som kan intressera dem samt hur man kan skapa en mer jämlik miljö i fordonsbranschens utbildningarna.

Samarbete med Amledo

Transportföretagens samarbete med företaget Amledo gör det möjligt för elever och lärare att ta sig ut på studiebesök och praktik utomlands, utan att behöva ägna tid åt ansökningar. Kontakta Patrick Ärlemalm, Amledo, 08-580 813 09.