Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Ett medlemskap ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid arbetsrättsliga processer.

Har ditt företag idag hängavtal med IF Metall kommer din MYN-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska om företaget blir medlem, vilket innebär att medlemskapet är självfinansierande för många.

Som medlem bidrar du också till vårt arbete med att påverka motorbranschens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida
  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare
  • Hjälp med avtalstolkning
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Rabatt på Avtalsförsäkringar och halverad MYN-avgift.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.