Obligatorisk läkarundersökning

En obligatorisk läkarundersökning med "tjänstbarhetsintyg" krävs om du ska arbeta med produkter som innehåller "allergiframkallande ämnen". Att bryta mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra sanktionsavgifter på 10 -150.000 kr

I motorbranschen används olika sorters lim, skum, spackel och lacker som innehåller isocyanater och cyanoakrylater. Billlackering, skadereparationer och limning av bilrutor är typiska arbeten.

Den som ska arbeta med isocyanater och cyanoakrylater måste göra en hälsoundersökning eftersom dessa ämnen kan leda till allergisk astma, ett allvarligt tillstånd som inte går att bota. Även "heta arbeten" dvs. där uppvärmning genom svetsning eller induktionsvärmning orsakar nedbrytning av plasten omfattas.

Kemiska arbetsmiljöriskerDen som har en nedsatt lungfunktion löper extra stor hälsorisk och därför finns det föreskrifter om särskild läkarundersökning, som ska resultera i ett utlåtande, ett "tjänstbarhetsintyg". Den som har en lungfunktionsnedsättning riskerar att utveckla allergi och får inte sysselsättas i arbeten där dessa kemiska produkter används.

För att följa reglerna ska en första undersökning ske

  • Innan arbete med isocyanater påbörjas.

  • Efter sex månader görs en uppföljande undersökning.

  • Tjänstbarhetsintyget förnyas därefter vartannat år. Undersökningen utförs av läkare med särskild behörighet, lämpligen via företagshälsovården.

Elever på lackerarutbildningen bör genomgå en läkarundersökning under årskurs 1, eftersom tjänstbarhetsbedömningen kan få stor påverkan på möjligheten att arbeta med det som eleven utbildar sig till.

Den som arbetar med härdplaster måste kunna visa upp ett tjänstbarhetsintyg. Ett företag eller en skola som inte kan visa att elever som arbetar med härdplaster har gjort denna läkarundersökning kan straffas med en sanktionsavgift på upp till 150.000 kronor.

Den s.k.härdplastutbildningen ska dokumenteras. Från och med 2017 infördes sanktionsavgift som, i det fall att arbetsledaren (läraren)  eller den som sysselsätts i sådant arbete, inte kan visa sådan dokumentation kan utgå med 10 000 kronor per intyg.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar regler och föreskrifter kring arbete med allergiframkallande ämnen, bland annat föreskriften Minderåriga i arbetslivet (AFS 2012:03), Medicinska kontroller (AFS 2005:06). Reglerna om allergiframkallande kemiska produkter (förut kallat härdplaster) har flyttats till föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).

Samtliga föreskrifter finns att läsa och ladda ner på www.av.se.