Succéår för Motorbranschcollege

torsdag 20 december

2018 är ett succéår för Motorbranschcollege (MBC). Inom loppet av ett drygt år har antalet skolor som ansökt om att bli Motorbranschcollege ökat från tre till över fyrtio. Av dessa har åtta redan certifierats som MBC-skolor.

Flera års gediget arbete ligger bakom Motorbranschcollege, där Transportföretagen tillsammans med IF Metall tillsammans arbetade fram konceptet i syfte att höja kvaliteten på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Med en hög kvalitet på utbildningen kommer fler ungdomar att vilja söka sig till motorbranschens utbildningar. För ett drygt år sedan sattes bollen i rullning och resultatet är enastående.

– Att vi nu har strax över fyrtio skolor som vill certifieras som Motorbranschcollege är fantastiskt och ett tecken på att vi är på rätt väg. Certifieringen innebär att utbildningen har en hög kvalitet, vilket ökar intresset för utbildningen och därmed även motorbranschen. Vi har redan börjat se att söktrycket har ökat på motorbranschcertifierade utbildningar, vilket är ett gott betyg, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagens undersökning ”Tempen på motorbranschen 2018” visar att motorbranschen behöver anställa 6 400 personer mellan 2018 och 2020. När endast 60 procent av personalbehovet tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet krävs åtgärder, varav Motorbranschcollege är en.

– En av anledningarna till personalbristen är dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Motorbranschcollege är en garant för kvalitet på utbildningen. Det innebär att branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har haft bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas i branschen. För eleverna handlar det om att de i praktiken är garanterade jobb efter avslutad examen, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

  • Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.