Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Mässor, resor och aktiviteter

Sveriges Bussföretag medverkar och arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmar och bussbranschen i stort. Det är viktigt att skapa aktiviteter och mötesplatser där medlemmarna, branschen och beslutsfattare kan mötas och utbyta erfarenheter och kontakten.

Våra arrangemang

Bussförar-SM

Syftet med Bussförar-SM är att öka fokus på och höja statusen för bussföraryrket eftersom rekryteringsbehovet är mycket stort och branschens krav ständigt ökar.

Läs mer om Bussförar-SM

Persontrafik 2020

Persontrafik 2020 är på Svenska Mässan i Göterborg 20-22 oktober 2020, är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.

Här samlas beslutsfattare inom kommun och landsting, RKM, politiker, operatörer och ledande leverantörer för att diskutera framtiden och de hetaste branschfrågorna. Alla som medverkar på Persontrafik har ett gemensamt mål – att tillsammans utveckla och underlätta vårt kollektiva resande. Allt med resenärens behov i fokus. Mycket kretsar kring kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Persontrafik.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.