Nyhet

Energiskattedirektivet och dess påverkan på busstrafiken i Sverige

Nyhet

I Rådets kompromisstext, daterad den 6 februari 2024, finns skrivningar som vi bedömer skapar hinder för utvecklingen av elektrifieringen. Med anledning av detta har vi skrvit ett brev till finansdepartementet som belyser denna viktiga fråga om den pågående översynen av energiskattedirektivet. 

För våra medlemmars räkning är vi engagerade i den pågående översynen av energiskattedirektivet. Vi delar Regeringens uppfattning att elektrifieringen av transportsektorn är central, och att den bidrar till att lägga ”grunden för en klimatomställning som helt och hållet eliminerar utsläppen”. För att bidra till bussflottans elektrifiering är det då viktigt att lagstiftningen på EU-nivå ger rätt förutsättningar för detta. 

Läs brevet