Nyhet

Studiebesök i Trondheim

Nyhet

Den 9-10 april anordnade Sveriges Bussföretag tillsammans med Mobility Sweden och K2 (Nationellt centrum för kollektivtrafik) en högintressant studieresa till Trondheim. Värd för studieresan var det norska kollektivtrafikföretaget AtB, vilket har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Trondheim med omnejd. Ett knappt 30-tal personer från fordonstillverkare, kollektivtrafikföretag och trafikförvaltning fick en unik chans att ta del av AtB:s erfarenheter av deras nya koncept för bussbaserad kollektivtrafik.

Det nya systemet infördes 2019 och innebar att ett stort antal tidigare, mer eller mindre fristående, busslinjer byggdes samman till ett enhetligt system med fokus på ökad regularitet, dvs. smidiga byten, kortare väntetider och ökad samordning genom hela processen. Grunden i den nya busstrafiken utgörs av ett stort antal 24 meter långa, tvåledade ”Metrobussar” med fyra axlar och totalvikt på 35,6 ton. Upplägget bygger på det s.k. BRT-konceptet (Bus Rapid Transit) som i korthet syftar till att erhålla spårvagnens fördelar i kombination med bussens flexibilitet. Genom Metrobussarnas två leder i kombination med att den fjärde och sista axeln är styrande tar sig bussarna runt 90-graders kurvor ”som på räls” även på begränsade utrymmen i innerstaden.

Dagarna i Trondheim innehöll givetvis en stor rundtur i stadens bussnät med olika typer av bussar i trafik, besök vid bussdepån, driftcentralen och några av stadens bussterminaler. De två operatörer som upphandlats för driften av bussarna; företagen Vy och Tide, berättade om sina erfarenheter av driften. Trondheim har ambitiösa mål vad gäller reducerade utsläpp från vägtrafik. Samtidigt vill man av flera skäl få bort biltrafiken från staden. Något som för en utomstående kan te sig som ett ”lyxproblem” är att elbilarna nu är så många i Trondheim att tidigare styrmedel som t.ex. att tillåta elbilar i busskörfält och reducerad trängselskatt måste omvärderas. 

AtB arbetar nu intensivt för att uppnå 100 % elektrifierad busstrafik i staden redan från 2029 och berättade om de utmaningar som följer av en kombination av kallt klimat, mycket snö och kuperad trafiksträckning. För att få hela bussystemet att fungera uteslutande på el, krävs t.ex. sträckor som erbjuder induktiv laddning liksom möjligheter till snabbladdning vid ändhållplatser. Resan till Trondheim var på alla sätt mycket intressant och lärorik.

Text: Calle Beckvid