Nyhet

Möte i säkerhetsnätverket

Nyhet

Sveriges Bussföretag, vars medlemmar utgörs av säkerhetscheferna i några av medlemsföretagen, sammanträffade för årets första möte veckan före påskhelgen.

Denna gång var nätverksmötet förlagt till Mekka Traffic AB och Bergkvarabuss, som har huvudkontoret i Kalmar. Värd för mötet var Carl Johan Rydh, teknik- och säkerhetschef fordon på företaget. Bergkvara.

Carl Johan Ryd berättade om företaget, dess historia och nuvarande verksamhet. Bergkvarabuss finns idag på många orter runtom i landet och även i Danmark och Norge. I dag har man över 1200 bussar och drygt 2000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i dag inom tre huvudsakliga affärsområden, vilka är upphandlad linjetrafik, skolskjutstrafik och beställningstrafik/chartertrafik. Deltagarna fick även besöka företagets depå och få en bild av hur den ser ut.

På mötesagendan fanns frågor som bland annat civil beredskap, problemet med hot och våld i kollektivtrafiken, trafiksäkerhetsläget och Sveriges Bussföretags målsättningar på trafiksäkerhetsområdet. Dessutom deltog Yvonne Näsman och Per-Ola Malmquist från MSB via Teams. De presenterade ett arbete som myndigheten genomfört när det gäller litiumbatterier och de risker som är förknippade med dessa energikällor, i synnerhet vid bränder. Detta har mynnat ut i en vägledning som vänder sig till landets räddningstjänster men som även är av intresse för till exempel bussföretag.

Ytterligare ett föredrag hölls via Teams genom att Ola Svensson, förhandlare och arbetsrättsjurist, vid Transportföretagen som beskrev det pågående arbete i en statlig utredning kallad ”En förbättrad process för säkerhetsprövningar”. Utredaren ska se över och föreslå förändringar av processen för säkerhetsprövningar. Anledningen till detta är att stärka regleringen på personalsäkerhetsområdet, ge verksamhetsutövare tydliga förutsättningar för sitt säkerhetsskyddsarbete samt öka rättssäkerheten och förutsebarheten för såväl enskilda som verksamhetsutövare. Utredaren ska vara klar med sitt arbete och redovisa detta senast den 15 augusti 2024.