Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bransch- och yrkestrafik

Vi arbetar dagligen för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar. Vi företräder medlemmarna mot politiska beslutsfattare, myndigheter och övrig omvärld och hjälper medlemmarna att på olika sätt fatta bra beslut i sin vardag. 

Vägtransportsektorn omges av en mängd olika lagar och regler. Några av dem är reglerna kring kör- och vilotider och yrkeskompetensbevis.

På den här sidan kan du ta del av viktig information som rör bransch- och yrkestrafikfrågor.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.