Nu är programmet till årets Persontrafik lanserat!

Läs intervjun med Jonas Kempe på Sveriges Bussföretag, som tillsammans med Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik är ansvarig för seminarieprogrammet på Persontrafik 2022. Några av höjdpunkterna handlar bland annat om nystartsarbetet som pågår i branschen, framtidens drivmedel, uppdateringar av modellavtalen och diskussion om framtidens avtal, den nationella infrastrukturplanen och trygghets- och säkerhetsarbetet.

Hur har ni arbetat fram programmet?

Sedan i vintras har det varit möjligt för branschens alla aktörer att inkomma med egna förslag på seminarieämnen. Vi har fått in mängder av spännande tips, både på generella teman och på mer specifika initiativ och projekt, vilka det finns ett behov av att lyfta till en bredare publik för diskussion. Faktum är att programmet i stor utsträckning bygger på alla dessa förslag, som dels inkommit direkt från olika medlemsföretag, men även andra aktörer i branschen. Det är väldigt kul att se så stort engagemang! Med detta sätt att arbeta är vår förhoppning att programmet blir ännu bättre eftersom det säkerställer att innehållet blir både aktuellt och relevant för besökarna.

Hur har ni behandlat förslag med liknade frågeställningar?

I möjligaste mån har vi då försökt kombinera dessa förslag till en bra helhet. Utöver detta har vi identifierat ett antal olika frågor som är avgörande för branschen på sikt, och där har nära samverkan skett med de övriga arrangörsorganisationerna. Just nu är ungefär drygt hälften av seminarieprogrammet helt klart och publicerat, och väntas vara helt spikat innan sommaren.

Vilka är höjdpunkterna i programmet?

Oj, det var en svår fråga, det är många intressanta ämnen! Bland annat kommer du få:

  • lyssna på experter från både drivmedels- och fordonsindustrin som diskuterar kring vilka bränslen vi kommer köra på i framtiden och varför
  • uppdateringar av modellavtalen och diskussion om framtidens avtal och index genom representanter från KollA – och även få ta del av forskning från K2 kring hur framtidens kollektivtrafik kan finansieras - vilket kommer kommenteras från både Sveriges Kommuner och Regioner och företrädare för branschen
  • gå på seminarier som lyfter goda exempel på hur man kan planera för busstrafik i ett tidigt skede av fastighets- och bostadsutveckling, och inte minst vad som krävs för att säkra en god framkomlighet för bussen. Vi får där bland annat lyssna till hur BRT kommer utgöra stommen i Malmös framtida kollektivtrafik
  • höra Trafikverkets generaldirektör redogöra för den nationella infrastrukturplanen, och hur denna ska skapa förutsättningar för bättre busstrafik
  •  ta del av trygghetsfrågor, eftersom det är högt upp på agendan har vi även bjudit in Joseph Nugent från MTA i New York, som kommer berätta om trygghets- och säkerhetsarbetet inom New Yorks kollektivtrafiksystem – ett arbete som verkligen gjort skillnad, och som vi i Sverige säkerligen kan dra lärdomar utifrån
  • höra en hel del om vad vi lärt oss från pandemin, hur vi får tillbaka alla våra resenärer – och nya
  • höra en hel del om hur kollektivtrafiken kan se ut på landsbygden i framtiden – och hur nya mobilitetstjänster kan samverka med dagens kollektivtrafik
  • ta del av det mycket viktiga nystartsarbete som pågår i branschen.

Ta del av hela programmet

Om Persontrafik

Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram. Persontrafik 2022 blir tillfället när branschen samlar ny kraft och blickar framåt.

Läs mer om Persontrafik 2022

Varför ska jag besöka Persontrafik?

På Persontrafik kan du bli inspirerad, utbyta lärdomar, få nya idéer och hitta nya innovativa lösningar. Persontrafik är helt enkelt platsen för de stora händelserna med premiärvisningar från ledande aktörer från branschen, prisutdelningar, temavandringar och mingel. Vi ses den 25–27 oktober 2022 på Stockholmsmässan!

Köp ditt seminariepass redan nu och få bättre pris

Med ditt seminariepass har du tillgång till hela seminarieprogrammet vilket inkluderar Persontrafik, Skolskjuts- och Färdtjänstdagarna programpunkter. Boka innan den 30 juni för att ta del av vår boka tidigt-rabatt. 

Boka ditt seminariepass