Fördel Bussen

Tänk om alla visste hur bra bussen är och vilken nytta bussföretagen gör. För många är bussens fördelar självklara vid kollektivtrafiksatsningar, men vi vill nå många fler. För att bussen ska komma till sin fulla rätt krävs bättre förutsättningar och villkor. Med Fördel Bussen vill vi berätta om bussens fördelar och vår syn på vad som kan bli ännu bättre genom att satsa och prioritera rätt.