”En enda lång lastbilsparkeringsplats”

Peter Danielsson är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande(M) i Helsingborg. Vi frågade honom om vad han anser om behovet av en tredje fil på E6:an.

Vilken betydelse har E6 för Helsingborg, för regionen?

–       I takt med att Öresundsregionen och Helsingborg växer måste infrastrukturen utvecklas. Varje dag kör mer än 50 000 fordon på E6:an och uppemot 20 procent av dem är tung trafik. E6:an är en nationell pulsåder som är avgörande för den svenska exporten och importen. E6 är även viktig för regionala transporter och arbetspendling. Det är därför inte hållbart att vägen allt för ofta korkar igen och är mycket olycksdrabbad på grund av den höga trafikbelastningen.

Varför behövs det en tredje fil?

–       Idag är körningar under rusningstimmarna förenat med förseningar och trafikolyckor. Räddningstjänsten i Helsingborg uppskattar att de dagligen rycker ut med anledning av en olycka på E6:an. En av de vanligaste olycksformerna är kollision till följd av plötsliga köbildningar på motorvägen. Situationen har blivit så dålig att människor inte vill ta arbeten som kräver att de pendlar på E6:an, vilket begränsar arbetsmarknadsregionen och därmed förutsättningarna för tillväxt i regionen.

Vad blir konsekvenserna om det inte tas ett helhetsgrepp på E6 tror du?

–       Trycket på E6 måste lättas för att Öresundsregionen ska fungera. Det är bra att Trafikverket nu i sin sammanställning över aktuella projekt har med sex filer på E6 mellan Alnarp och Lomma och ett omkörningsförbud för lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Dessa framsteg är välkomna men Moderaterna i Region Skåne och Helsingborg vill se ännu fler åtgärder för att öka genomflödet. E6 är en av Skånes främsta pendlingssträckor. Hela västra Skåne är nu ett arbetsmarknadsområde och för att så ska förbli krävs att E6 och de skånska järnvägarna inte blir överbelastade.

Peter Danielsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg

Peter Danielsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg