Till Transportföretagen startsida

Sverige är inte färdigbyggt

 • Varför
 • Att investera i vägar är att investera i Sverige

  Sverige växer. Vi blir fler, vi transporterar fler varor – hela vår ekonomi är beroende av transporter. För att vi ska kunna bo och leva i hela landet krävs att vägnätet också växer, föbättras och förnyas. 

   

  Läs mer om vilka vägsträckor vi vill se en utbyggnad av. 

 • Måste vi begränsa transporterna?

  Kan vi inte bygga några nya vägar i Sverige och måste vi begränsa transporterna för att nå klimatmålen? Transportföretagen kontaktade två av Sveriges ledande transportforskare för att höra deras syn på saken.

  Läs mer
 • Bygg ut E6 i Skåne

  Trafiken på E6 genom Skåne har i det närmaste fördubblats och fortsätter att öka för varje år. Men ytan som bilarna kör på är oförändrad. Nu höjs röster som vill se en tredje fil i vardera riktning.

  Läs mer
 • I Norrland är vägarna blodomloppet

  Vägen mellan Luleå och Boden har länge varit en flaskhals i den norra regionen, trots att den är viktig för såväl arbetspendlare som det lokala näringslivet. Nu sker flera åtgärder som syftar till att förbättra sträckningen.

  Läs mer
 • Så går infrastrukturplaneringen till

  Arbetet med den nya planen började sommaren 2020. Då gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny planperiod.

  Läs mer
 • Nytt block
 • Underhållet av våra vägar släpar

  Underhållet av svenska vägar blir allt sämre - med konskevenser för trafiksäkerhet, näringsliv och känslan av tillgänglighet. Sveriges vägar behöver rustas. Här kan du läsa några röster. 

 • ”Väganvändarnas röster måste höjas”

  Johan Granlund är känd av många som rör sig inom trafik- och transportsektorn. En man med betydande kunskap om sådant som de flesta av oss kanske inte har en susning om – såsom vägbreddens betydelse, felaktigt doserade kurvor, hur man hanterar vattenavrinning bäst och vad en skevningsövergång är för något.

  Läs mer
 • ”Dags att börja om Nollvisionen och satsa på vägarna”

  Möt Maria Nordqvist på föreningen Sveriges MotorCyklister, SMC, som tycker att det talas alldeles för sällan om vägunderhållets betydelse för trafiksäkerheten.

  Läs mer
 • Han reste genom ett delat vägland

  Under sommaren har riksdagsledamoten och tillika andre vice ordförande i Trafikutskottet Magnus Jacobsson (KD) befunnit sig på en resa för att med egna ögon uppleva Sveriges vägar. – Känslan av att Sverige är delat var väldigt närvarande, den måste vi ta på allvar inom politiken.

  Läs mer
 • Mer än var tionde väg är i dåligt skick

  Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Det visar en rapport som Transportföretagen presenterade i början av året.

  Läs mer
 • Våra Vägar

  Den digitala vägatlasen Våra Vägar visar det befintliga skicket på Sveriges vägnät och hur det kommer att utvecklas vid olika finansierings-scenarier. Gå in och titta på hur vägarna i ditt närområde egentligen mår.

  Läs mer

0

Sveriges blodomlopp består av så många mil väg

Läs mer hos Vägfakta
 • Följ Fixa Vägen

  Underhållsskulden på svenska vägar fortsätter att öka - skicket blir allt sämre. Besök Fixa Vägen för att läsa mer - och följ sidan på Facebook.  Till Facebook

  Läs mer
 • Vägfakta

  På siten Vägfakta samlas allt du velat veta om våra vägar i faktaform. Gå in och läs om hur det svenska transportsystemet ser ut och fungerar.

  Läs mer
 • Rapport om vägarnas skick

  Transportföretagen har låtit analysera hur stor underhållsskulden på vägnätet är idag och hur den beräknas öka till år 2030. Det

  Läs mer