Gymnasial yrkesutbildning

Gymnasieskolan är för 16-19-åringar, som gått ut grundskolan.
Transportföretagen verkar för att gymnasieskolan ska leverera tillräckligt antal anställningsbara individer, till de branscher vi representerar, efter avslutad utbildning.

En fungerande kompetensförsörjning är av största vikt för transportbranschens utveckling. På lång sikt är det frågan om branschens överlevnad. Transportföretagens mål är att gymnasieskolan ska möta transportbranschens behov av personal - såväl vad gäller antal som kunskapsnivå. Vi gör det bland annat genom att bemanna Skolverkets nationella programråd där vi har stora möjligheter att påverka innehållet i den utbildning som levereras av gymnasieskolan.

Ett nära samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder program inom våra branscher möjliggör utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet. Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna och skolorna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att de lokala programråden bemannas med företagsrepresentanter.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Våra yrken finns inom både gymnasiets fordons- och transportprogram (FT) samt de riksrekryteranade utbildningarna i flygteknik och sjöfart.

De olika grenarna inom FT är dels tre fordonstekniska grenar: personbil, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering, samt två transportgrenar: transport, där buss- och lastbilsförare utbildas, respektive godshantering, där reservdelsspecialister utbildas.

De olika grenarna inom sjöfart är däck och maskin samt inom flygteknik: flygplan och helikopter.

Läs mer om: