Kompetensförsörjning

Maritimt Utbildningsforum

Sjöfart

Den 30-31 oktober 2023 arrangerar Transportföretagen Maritimt Utbildningsforum, där representanter från sjöfartsgymnasier, sjöfartshögskolor, Arbetsförmedlingen sjöfart, Transportstyrelsen, Skolverket och Sjöfartens Utbildnings Institut samlas fysiskt för att diskutera aktuella frågor.

Mer om höstens Maritimt Utbildningsforum kommer i slutet av våren.

Fakta

Transportföretagen arrangerar årligen en lunch till lunch-konferens för yrkeslärare, rektorer och programansvariga som arbetar på sjöfartsgymnasierna och sjöfartshögskolorna. Därutöver deltar även representanter från Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen Sjöfart, Skolverket och Sjöfartens Utbildnings Institut. Dessa dagar går under benämningen ”Maritimt Utbildningsforum”.

Event
Pris exkl. moms
2.600 kr
  • Tid: