Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tjänstemannaavtalet

  • 18 februari, Kravväxling med Unionen
  • 12–13 november, Avtalsförhandling
  • 18–19 november, Avtalsförhandling
  • 24–26 november, Avtalsförhandling

Vad är Tjänstemannaavtalen och vilka omfattas?

Tjänstemannaavtalen består av tre stycken kollektivavtal som Transportföretagen är med och förhandlar fram för tjänstemän inom transportsektorn. Gemensamt för de tre avtalen är att de i huvudsak har samma fackförbund som motpart, Unionen. Avtalen reglerar anställningsvillkoren och arbetstidsbestämmelser. Totalt omfattas cirka 65 000 tjänstemän av kollektivavtalen.

Vad vill vi?

Vår målsättning är att få till stånd avtal som är så pass anpassningsbara som möjligt för att kunna motsvara företagens varierande behov. Det nuvarande avtalet om arbetstid har i princip inte förändrats i någon större omfattning sedan 70-talet, men omvärlden har under samma period förändrats kraftigt.

Genom att verka för en mer modern arbetstidsförläggning som passar både arbetsgivare och tjänstemän tillgodoser vi därför de krav som dagens arbetsmarknad ställer.

Varför är det viktigt att vi får gehör för våra krav?

För att våra företag ska ha möjlighet att klara av konkurrensen, för att kunna växa och göra ett bra jobb behöver vi moderna regelverk. Det är också viktigt för att vi ska kunna locka till oss nya talanger i konkurrens med andra sektorer.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.