Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

De ekonomiska faktorer som påverkar avtalsrörelsen

Sverige existerar inom ramarna för en global ekonomi. Avtalsrörelsen syftar till att se till att Sverige inte tappar slagkraft jämfört med andra länder i världen och då är det också viktigt att betrakta vilka faktorer som är med och styr den svenska ekonomin i närtid.

Coronapandemin

Året har till stora delar slagits sönder av coronapandemin, som på olika sätt har sköljt över våra branscher. Gemensamt är att inga verksamheter lämnats oberörda, alla har påverkats i någon mening. För att ge Sverige förutsättningar för en snabb återhämtning behövs stabilitet.

Hög osäkerhet

De senaste åren har präglats av stor oro i världshandeln. Det europiska samarbetet har fått sig en törn i och med att Storbritannien nu formellt lämnat EU. Friktionen i den globala handeln har ökat, inte minst i relationen mellan USA och Kina, men även mellan USA och Europa. Handelstullar är ett symptom på detta. Hur konjunkturutvecklingen ser ut framåt är därför mycket osäker.

Arbetskraften kostar mycket

Arbetskostnaden är i Sverige mycket hög, vilket begränsar företagens möjligheter till att växla upp. Faktum är att arbetskostnaden de senaste åren nått sina högsta nivåer sedan 1993. För att vi ska klara av den internationella konkurrensen måste den svenska lönekostnaden hållas på sådana nivåer att våra företag fortfarande kan vara framgångsrika på den internationella scenen.

Låg tillväxt i produktivitet

Den globala produktivitetstillväxten har varit låg alltsedan finanskrisen. Under perioden 1993–2006 låg tillväxten i produktivitet för det svenska näringslivet på i snitt 3,6 procent om året. Genomsnittstillväxten sedan 2006 har istället legat på blygsamma 0,7 procent.

Valutakursen

Kronans utveckling har varit historisk svag. KIX-index, som mäter hur kronan står sig mot Sveriges viktigaste handelspartners, har legat på den svagaste nivån sedan finanskrisen.

Global prispress

Villkoren för handeln har förändrats i och med internets intåg och de globala värdekedjorna. I dag är det enkelt att komma i kontakt med leverantörer över hela världen, samtidigt som allt fler utländska aktörer bedriver verksamhet i Sverige. Det innebär också att prispressen har ökat för våra verksamheter.

Matchningsproblem på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden befinner sig i en komplicerad situation. Å ena sidan skriker de flesta verksamheter efter kompetens. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många utbildade inom många yrkeskategorier. Å andra sidan har vi också en hög arbetslöshet som tynger ekonomin.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.