Tech Academy - digitalt utbildningsverktyg

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon samt diagnosteknik. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Tech AcademyMotorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Motorbranschens Riksförbund (MRF) tar fordonsbranschen framåt med ny teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen – Tech Academy, för personbilar, tunga fordon, el- och hybridfordon samt diagnosteknik.

Tech Academy

Nu släpps ny diagnosteknik modul för Tech Academy

En ökande andel av morgondagens arbete på en fordonsverkstad kommer att bestå av felsökning i det snabbt ökande antalet elektroniksystem i fordonen. Av denna anledning är det mycket viktigt att en fordonsmekaniker har en god kunskap om felsökningsrutiner och hantering av diagnosutrustningar.

Modulen "Diagnosteknik" går igenom vanliga felsökningsmetoder och instrument med ett stort fokus på den europeiska diagnosstandarden E-OBD, som återfinns i alla personbilar och även i nyare årsmodeller av tunga fordon sen många år tillbaka.

Under 2019 kommer skade- och lackteknik

För att en skade- och lackverkstad ska kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet på skadereparationer krävs en modern grundutbildning inom detta område. Modulen kommer även att gå in på hantering av nyare material som återfinns på moderna fordon som t.ex. plaster och olika lättmetaller m.m.

Precis som för övriga moduler inom Tech Academy passar modulen för både grundutbildning på gymnasienivå samt fortbildning ute på verkstäderna.

Frågebatteri lanserat 2018

Nu finns instuderingsfrågor klara och kopplade till personbilsteknik och ska kunna användas i er utbildning med Tech Academy. Det är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla släppta moduler inom personbilsteknik till att börja med och därefter kommer vi att uppdatera löpande i fler moduler med frågor.

Vad gör Tech Academy?

  • ökar förståelsen för teknik med sina rörliga och interaktiva illustrationer
  • utbildningsplattformen visualiserar hur olika system i dagens bilar fungerar
  • vänder sig till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar och verkstäder
  • verkstäder kan i kundsamtal ha stor nytta av Tech Academy
  • finns för både personbilar och lastbilar
  • körs via surfplatta, dator och mobil

Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Sagt om Tech Academy

”Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit”

 

Jesper Ström, utbildningsansvarig på Yrkesplugget