Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Länsstyrelserna och SÄPO måste hjälpa oss att kontinuitetsplanera

Länsstyrelserna och SÄPO måste hjälpa oss att kontinuitetsplanera

Säkerhetsföretagens verksamhet har klassats som samhällsviktig. Samtidigt hindras branschens kontinuitetsplanering av att handläggningstider för personalgodkännanden redan idag är längre än lagens krav på två veckor. Vi har en god dialog med länsstyrelserna, men ser också ett behov att regeringen tillför Länsstyrelserna och SÄPO extra resurser för att stärka myndigheternas förmåga att snabbare godkänna personal.

Debattartikeln publicerades i Aktuell Säkerhet den 8 april 

Att vara en samhällsviktig sektor handlar om att säkra en funktion också under en kris. För oss inom säkerhet handlar det om att trygga sjukvården så att vårdpersonalen kan göra sitt arbete i fred. Det handlar om att säkra samhällskritisk verksamhet i ett särskilt sårbart läge. Samt att fortsätta fungera både nu och när krisen är över.

Bedömningarna från säkerhetsföretagen är att nuläget fungerar relativt väl. Neddragningar på flygplatser, event och handel gör att enskilda objekt och specialiserade företag drabbas hårt med friställd personal till följd. Samtidigt ökar efterfrågan på en del samhällsviktiga objekt.

Att branschen både bromsar och gasar på samma gång gör det svårt att uttala sig om de exakta effekterna. Med ökad sjukfrånvaro och ökad efterfrågan på vissa verksamhetsslag kan det finns tillfälliga rekryteringsbehov även i krisen. Till viss del kan behoven lösas med att många med tidigare branscherfarenhet söker sig tillbaka till vår sektor när den egna arbetsplatsen stänger ned. Att få använda friställd personal till andra enkla bevakningsuppgifter vore också önskvärt, och för det ändamålet har branschen en dialog med polismyndigheten.

Därutöver kan vi för personalförsörjningens skull behöva rekrytera till vissa personalkategorier. Här har vi redan till vardags utmaningar med de handläggningstider som finns avseende personalgodkännanden. Redan innan krisen visade en enkät till medlemsföretagen att för verksamheter motsvarande över 95 procent av bevakningsbranschens omsättning bryter Länsstyrelsernas handläggningstider mot lagens krav på 14 dagars handläggningstid för personalgodkännanden.

Att korta dessa handläggningstider vore en välbehövlig hjälp för att säkerställa att vi kan fortsätta att stötta polis och sjukvård under den här krisen. Pandemin har inneburit snabba politiska beslut internationellt och i Sverige som ändrat behoven av bevakning. Ett exempel är konferensanläggningen som över en helg blev ett fältsjukhus.

Om fler snabba beslut genomförs kan det finnas skäl att ytterligare stärka dialogen med Länsstyrelserna och SÄPO för att snabba på handläggningstiderna. Vi har redan haft dialog med landshövdingar och SÄPO men ser ett behov av att också regeringens engagemang stärks. Både SÄPO och Länsstyrelserna behöver ökade anslag för att genomföra kontrollerna. Därutöver måste dubbelkontrollerna som görs av många personalkategorier minska.

Handläggningstiderna är viktigt r också för personal som idag är friställda. När flygplatserna öppnar igen vill vi inte att flygen ska försenas för att det ska finnas onödiga hinder i form av att godkännandet av personal tar lång tid.

Det har länge varit en utmaning för branschen att hantera de långa handläggningstiderna för personalgodkännanden och det är naturligt att det finns en rad mer brådskande frågor att hantera i nuläget. Men för att klara kontinuitetsplaneringen inte bara den kommande veckan utan också upprätthålla en fungerande bevakning över tid är det angeläget att frågan inte glöms bort. Därför hoppas vi på Länsstyrelsernas hjälp i att underlätta kontinuitetsplaneringen. Inte för att det är viktigt för företagen, utan för att varje enskild väktare, ordningsvakt, skyddsvakt och larmoperatör kommer att behövas för att upprätthålla tryggheten också i kris.

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.