Nyhet

Antalet omkomna i trafiken minskar inte längre

Nyhet

Under 2023 omkom 229 personer i trafiken. Det är en lång bit kvar till etappmålet för 2030: maximalt 133 omkomna och maximalt 2 800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Trafikverkets prognoser visar att vi inte når målet om vi inte gör mer. 

Som Transportföretagen har skrivit tidigare så har den positiva utvecklingen fram till 2019 planat ut. Antalet omkomna minskar inte.  Förra årets 229 omkomna innebär att antalet är på samma nivå som 2022 då 227 personer omkom. 

– Vi räddar liv, men utvecklingen går för sakta. Vi och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, lokalt. Men det räcker inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Samarbeten mellan industrin, det offentliga och akademin är avgörande för att rädda fler liv. Som till exempel fordonsindustrins intensiva teknikutveckling och Polismyndighetens trafikövervakning. 

Knappt hälften av de 229 dödsolyckorna var arbetsrelaterade och i drygt en tredjedel var en upphandlad transporttjänst inblandad.