Nyhet

Regeringen föreslår sänkt ålder för taxiförarlegitimation

Nyhet

Regeringen föreslår att åldersgränsen för att få taxiförarlegitimation ska sänkas från dagens 21 till 20 år.

-Det här är något vi har efterfrågat, taxinäringen liksom många andra sektorer i transportsektorn lider stort brist på förare, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Den föreslagna ändringen av åldersgräns innebär att 20-åringar som har haft B-körkort i minst två år får ansöka om taxiförarlegitimation tidigare än idag.

– En sänkning av åldersgränsen förbättrar möjligheterna att få in fler yrkesförare i taxiverksamheterna. Det är efterfrågat av branschen och underlättar också för unga som vill hitta arbete, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen har skickat förslaget till lagrådet för yttrande. Regeringen föreslår också en ny gräns för när  taxiförare ska lämna en prisuppgift före färden.

Med nuvarande regler måste prisuppgift lämnas i förväg om det så kallade jämförpriset överstiger 500 kronor. Det nya förslaget innebär att beloppet istället knyts till 1,2 procent av prisbasbeloppet, vilket innebär 680 kronor med nuvarande prisbasbelopp. På så sätt anpassas nivån för skyldigheten att lämna prisuppgift till inflationen.

Efter att lagrådet har yttrat sig över förslaget kommer regeringen att skicka en proposition till riksdagen som kommer att rösta om förslaget längre fram i år. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2025.