Transportfakta

Våra vägar

Det svenska vägnätet förfaller i snabb takt. Sverige behöver satsa mer på vägunderhåll. Vi har en underhållsskuld på våra statliga vägar på omkring 17 miljarder kronor år 2022. Skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet.

Sverige har nästan 100 000 kilometer statlig väg som utgör ryggraden i det svenska transportsystemet.

Det svenska vägnätet är en central del av vår samhällsbärande infrastruktur som byggts upp av flera generationers arbete och investeringar. Att förvalta och underhålla detta arv är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

Vällfungerande vägar är dessutom avgörande för trafiksäkerheten, en stark svensk konkurrenskraft och garanterad tillgänglighet i hela landet. 

Transportföretagens väganalys Våra vägar, utförd av Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys, inkluderar alla statliga belagda vägar och bygger på öppen data från Trafikverket. Analysen visar att den nuvarande underhållsbudgeten inte på långa vägar räcker för att kunna upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd. 

Andelen statliga vägar i mycket dåligt skick var 2022 11 procent. Det skulle kosta 16,5 miljarder kronor att åtgärda dem vilket ger oss en mycket tydlig definition av underhållsskulden. Utan betydande budgettillskott förväntas underhållsskulden öka från 16,5 miljarder kronor 2022 till 42 miljarder kronor 2032.

Hur mår vägarna där du bor?

På Transportföretagens unika sajt, www.varavagar.se kan du se hur de statliga vägarna mår. Tillståndsbeskrivningen baseras på tillståndsindexet som togs fram i rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll, Kristin Eklöf, Salbo.ai, Transportföretagen,2023.

Kontaktpersoner

Foto på Anders Josephsson

Anders Josephsson

Näringspolitisk expert