Finalist Nordanå Transport

Nordanå Transport är logistik och transportföretag baserat i Malmö. De har 35 lastbilar i trafik och kör mestadels regionala transporter. Förutom deras ambitiösa klimatmål har de har en vision om att deras förare ska kunna ha ett socialt liv där man även skall kunna hämta eller lämna sina barn från skola eller dagis.

Vi har intervjuat Anders Clarén som har arbetat på Nordanå sedan 2006 och varit vd sedan 2012.

Hur har er hållbarhetsresa sett ut?

- Vi såg möjligheten i att erbjuda hållbara transporter redan 2014 och har gjort det till vår USP (unik konkurrensfördel) sedan dess. Ni kan testa att googla på fossilfria transporter och se vilka åkerier som kommer högst upp på sökresultatet, det är något som vi har jobbat hårt för! Vi började tidigt att testa med att köra på RME (ecobränsle), HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och gasbilar för att få ner våra utsläpp så mycket som möjligt. Vi började tidigt att köra på fossilfria drivmedel, till och med redan innan kunderna började efterfråga det. Sedan var det enkelt för oss att erbjuda fossilfria transporter när det började efterfrågas av kunderna. Vi har tankat 100% fossilfritt i våra bilar sedan 2020, det är något vi är väldigt stolta över.

Vad är nästa steg för er i den resan?

- Nästa steg för oss är att börja använda ellastbilar. Vi har planer på att göra pilottester tillsammans med kunder där vi kanske kan få ladda på deras terminaler. Det hade varit optimalt eftersom lastbilen ändå måste stå still när det lastas och lossas. Om vi kan få till sådana rutter med ellastbilar så kan vi minsta utsläppen ännu mer. Vi tror på att arbetet tillsammans med kunderna, för att hitta smarta lösningar där vi kan minska transporternas påverkan på miljön och klimatet.

Vad har varit svårast med att ställa om?

- I början var det ganska tufft, då det skiljer sig en hel del mellan RME och vanlig diesel. Exempelvis lärde vi oss den hårda vägen att vi behöver byta filter oftare. Det blev också en omställning för våra förare då de inte kan tanka RME på alla stationer. Men jag ser det ändå som en fördel, att vi var ute tidigt och lärde oss genom att göra. För oss är det viktigt att vara i framkant och testa sig fram. Men även om det har varit svårt så är vi glada, våra medarbetare kan stolt berätta att de arbetar hos en arbetsgivare som kör 100% fossilfritt. Och eftersom vi är så långt fram i omställningen så har vi inte några problem att rekrytera förare, även fast det är en stor förarbrist i branschen. Det säger mycket om hur viktigt det är med både social och ekonomisk hållbarhet.

Vilket politiskt stöd behöver ni för att accelerera ert hållbarhetsarbete?

- Vi känner inte att vi kan vänta på subventioner som kanske kommer. Det jag önskar att vi skulle kunna få är långsiktiga spelregler. Det är jättesvårt när förutsättningarna förändras, som att skattereglerna för biogas ändras och att reduktionsplikten går upp och ner som en jojo. Det ställer bara till det för oss företag som aktivt arbetar med omställningen.

Hur känns det att vara finalist?

- Vi är jätteglada att vi uppmärksammas för våra 100% fossilfria transporter. Vårt arbete har sänkt utsläppen med 600 000 000 kilo koldioxid. Vi tycker det är viktigt att Transportföretagen uppmärksammar de företag som verkligen gör skillnad och lyfter upp oss som exempel så att fler kan följa oss.