Falkenklev intervju

Falkenklev är ett familjeägt åkeri som grundades 1957. Idag har de 135 lastbilar och är mitt uppe i elektrifieringen av sin fordonsflotta. Men inte nog med att de vill elektrifiera alla lastbilar, de vill också producera sitt drivmedel. Det kan dem göra genom en solcellspark som kommer att färdigställas till jul 2023.

Vi har intervjuat Victor Falkenklev som är vd för Falkenklev Malmö.

Vad har varit viktigast i er hållbarhetsresa?

- Jag arbetade tidigare mer operativt med trafikplanering. Men jag ville lyfta blicken och fokusera mer på framtiden och utveckling av företaget. Den möjligheten fick jag när vi anställde Trafikchef & Personalchef som tog över de arbetsuppgifterna. Något som har varit viktigt för oss är att kunna visa att transportbranschen kan ställa om. Snart kommer vi att kunna producera vår egen el, ladda på våra egna laddplatser och på så sätt inte vara beroende av drivmedelspriser. Det ser jag som en nyckel för verksamheten i framtiden.

Vad är nästa steg för er i den resan?

- En av mina brister är att jag nästan aldrig är nöjd. Vi kommer förhoppningsvis att färdigställa vår solcellspark i Perstorp under 2023. Men den kommer inte att kunna täcka hela behovet för alla lastbilar som vi har tänkt att köra med. Då behöver vi kunna producera ännu mer el, så det är något vi vill kunna göra på sikt. Sen har vi som målsättning att 2030 kunna vara helt elektrifierade och helst köra helt på egenproducerad el. Vi planerar även att börja, i samarbete med Malmö Stad att köra en del leveranser nattetid. Då måste bilarna gå på el och det kan bidra till minskad trängsel under dagarna.

Vad har varit svårast med att ställa om?

- Att få tillstånd för solcellsparken. Det tog över två år att få tillstånd att börja med den. Vi fick avslag två gånger eftersom det först var tänkt att byggas på åkermark. Då fick vi lov att röja närliggande skog bredvid åkermarken och fick tillslut godkänt att bygga solcellsparken där. Beslutsprocesserna är för krångliga och tar alldeles för mycket tid, det bromsar omställningen för företag.

Vilket politiskt stöd behöver ni för att accelerera ert hållbarhetsarbete?

- Vi vill gärna se att stödet för ellastbilar höjs, och det ser ut att bli möjligt i nya förslag som regeringen har lagt fram. Det är något som vi verkligen välkomnar då det är betydligt dyrare att köpa en ny ellastbil än en vanlig diesellastbil.

Upplever ni att kunderna är villiga att betala mer för hållbara Transporter?

- När vi får kunder som har krav på elektrifierade fordon så är det inte svårt att få dem att betala. Då är det oftast medvetna om att det kan kosta lite mer än vanliga transporter. Men de är villiga att betala för det. Dock är det svårare för företag som jagar kostnadssänkningar och tyvärr är det många företag som ser över sina kostnader just nu.

Hur känns det att vara finalist?

- Det känns hedrande och jätteroligt att vi uppmärksammas. Speciellt när vi lägger ner så mycket tid, pengar och energi i att göra vår omställning. Och vi hoppas att vi kan inspirera andra företag att göra liknande omställningar som den vi är mitt uppe i.