Våra frågor

Transportföretagen Väg företräder medlemsföretagens intressen mot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, remissarbete och intressebevakning.

Genom branscharbetet vill vi: 

  • Förbättra regelverk och andra förutsättningar för branschen
  • Uppmärksamma och driva frågor som är viktiga för branschen
  • Se till att medlemsföretagen snabbt får viktig information

Kör- och vilotider & färdskrivare

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och kan uppfattas som mycket komplicerat.

För att underlätta för alla som berörs av reglerna har Trafikverket och Transportstyrelsen samlat en rad relevanta dokument på Transportstyrelsens hemsida.

Felaktigt behandlad i en kontroll utomlands?

Har kör- och vilotidsreglerna kontrollerats i dina fordon i något annat land och tycker du att kontrollanterna skrev ut böter eller avgifter fastän ni inte brutit mot regelverket?

Anser du att sanktionerna inte var korrekta? I så fall kan ni dela med dig av dina erfarenheter via denna blankett.

Din information sammanställs med andras uppgifter av IRU med samarbetspartners. Materialet lyfts sedan till de olika kontrollmyndigheterna i Europa. Förhoppningsvis leder din och andras information till att tillämpningarna justeras till det bättre.

Cabotage

Vad är cabotage?

Cabotage är yrkesmässiga tillfälliga inrikestransporter i en stat där transportföretaget inte är etablerat (värdlandet). Från och med den 14 maj 2010 regleras cabotage inom EU av förordning 1072/2009, artiklarna 8 och 9. Reglerna gäller direkt i svensk rätt

Vi hjälper gärna till att lösa de frågor som kan uppstå kring cabotage, antingen genom vår egen sakkunskap eller genom att förmedla kontakt med lämpliga experter.