Hamnstatistik

På den här sidan kan du ta del av statistik från Trafiken i Sveriges hamnars medlemsföretag. Mer statistik finns hos Trafikanalys som är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. 

Koll på andra EU-hamnars godsutveckling

ESPOs statistikgrupp har utvecklat RAPID EXCHANGE – ett utbyte av statistik om godset i hamnarna på kvartalsbasis. Utbytet är öppet för alla intresserade. Man lämnar uppgifter och får samma uppgifter tillbaka för alla deltagarna. Uppgifterna sammanställs av franska näringsdepartementet. Uppgifterna ska inte gå via Sveriges Hamnar utan detta är ett utbyte för intresserade hamnorganisationer.

Eurostat har statistik och publikationer om bland annat hamnar och transportstatistik.

Förklaring till hamnstatistiken

Samarbete med Trafikanalys.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Trafikanalys enligt EUs direktiv för statistik om gods och passagerare till sjöss (2009/42/EG) och Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2012:2) för den officiella statistiken om sjötrafik. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning. De tabeller som presenteras på hemsidan är utformade av Sveriges Hamnar men görs av Trafikanalys som också förvaltar allt siffermaterial.

Endast sjöledes gods
Enligt direktivets regler samlas endast uppgifter in om gods som hanteras över kaj i hamnarna. I många hamnar finns dessutom en betydande del gods som ankommer och avgår landvägen utan att lastas och/eller lossas i fartyg. Detta redovisas inte här. 

Vad döljer sig under rubrikerna?

Fartyg (tabell 1) Handelsfartyg samt kryssningfartyg där passagerare går av och på. Från och med år 2004 redovisas kryssningtrafiken i egen tabell
Containers, flak och kassetter Enheter på 20 fot, 40 fot, >20 fot och < 40 fot, >40 fot
Trailers, lastfordon,släp mm
EU:s lasttyp 51: Lastfordon med eller utan släpvagnar;
EU:s lasttyp 61: Släp och påhängsvagnar utan dragtransporter för godstransporter på väg;
Eu:s lasttyp 64: Släpfordon som tillhör hamnen eller fartyget;
EU:s lasttyp 59: Andra mobila självgående enheter (tex traktorer) - kommer fr.o.m. 2004 att redovisas som "Annan last" i ny kolumn.
EU:s lastyp 69: Andra mobila ej självgående enheter
Övrig flytande bulk Flytande gas, flytande kemikalier och övrigt flytande bulkgods
 
Övrig torrbulk mm
 
Malm, kol, övrig torrbulk
EU:s lasttyp 99: annan last (inkl små containrar > 20 fot) - kommer fr.o.m. 2004 att redovisas som "Annan last" i ny kolumn.

Om du vill ta del av statistik innan år 2020 vänligen kontakta Trafik Analys

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.