Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter om infrastruktur och transporter

Framtidens beskattning av vägtransporter

Hur ska beskattningen av framtidens vägtransporter utformas? Statens intäkter från beskattning av vägtrafik kommer att minska i takt med den påbörjade utfasningen av fossila drivmedel.  En av slutsatserna i rapporten är att staten inte bör ta ut högre skatt än vad som ges av fordonens
marginalkostnader. Om så skulle ske kommer kostnaden för fossilfria fordon att öka och övergången till fossilfritt försenas.

Rapporten är författad av professor em Jan-Eric Nilsson, professor Maria Börjesson och Johan Nyström, Nyström Forskning & Utredning. Rapporten har finansierats av Transportföretagen, Bil Sweden, Skogsindustrierna, Motorbranschens Riksförbund, M Sverige, Näringslivets Transportråd och Sveriges Åkeriföretag. 

Läs rapporten här>>>

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.