Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter om flyg

Harmoniserad elektrifiering av luftfarten
Regionala flygplatsers och lokala nätbolags roll i omställningen till kommersiellt elflyg
Annie Olofsson, 2021, masteruppsats Lunds universitet
Ta del av uppsatsen här

Takeoff
Analysing Pathways for Electric Innovation Facilitation and Regime Destabilisation in the Swedish Aviation Industry.
Kajsa  Wimmerström, 2021, Mastersuppsats, Lunds universitet.
Ta del av uppsatsen här

Ett år med pandemin - rapport från en krisande svensk flygbransch
11 mars 2021
Ta del av rapporten här

Faktaunderlag om flyget och om flygets hållbarhetsarbete
23 oktober 2020
Ta del av flygfaktan här

Elektrifiering av flygbranschen
From shame to fame.
Magnus Waltersson, Stockholms Tekniska Institut. 25 feb 2020.
Ta del av rapporten här

Svaren finns i skyn
Hur svensk flyg- och rymdindustri skapar samhällsnytta.
Swedish Aerospace Industries, SAI, 2020.
Ta del av rapporten här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.