Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter från Sveriges Bussföretag

Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och omsätter omkring 23 miljarder kronor per år. På de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. Branschen brukar delas upp i fyra segment: Upphandlad linjetrafik, turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik och skolskjutstrafik. I den upphandlade linjetrafiken domineras branschen av några få mycket stora företag som har närmare 50 procent av Sveriges bussflotta. I övrigt består branschen av ett stort antal mindre företag, ofta familjeägda. De flesta har färre än tio bussar.

Kompetensförsörjning

Transportföretagen där Sveriges Bussföretag är ett av förbunden, har listat några punkter som tips och råd på aktiviteter och insatser när man ska arbeta aktivt med rekrytering till sitt företag och till branschen. Punkterna är viktiga att engagera sig i både lokalt och regionalt. Anledningen är att det kan säkra kompetensbehovet i regionen, sprida kunskap och ändra fördomar samt attityder om branschen.

Klicka här för att hämta hela rapporten

Upphandlad linjetrafik

Sveriges Bussföretag ger årligen ut en rapport om upphandlingar, resande och kostnader i kollektivtrafiken.

Hämta rapporterna här:

Rapport juni 2020:  2019 startår för upphandlingspuckel i kollektivtrafiken – busskontrakt för över 100 miljarder ska upphandlas

Goda exempel kan bana väg för bättre offentliga upphandlingar av busstrafik - juni 2019

Rapporter om turist- och beställningstrafik

Sveriges Bussföretag sammanställer statistikrapporter om läget inom turist- och beställningstrafik & kommersiell linjetrafik. Syftet är att sprida kunskap om branschen och ge fakta i debatten. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.