Jämställdhetsguide – Rekrytering

Varför rekrytera jämställt?

Det behövs fler kvinnor i transportsektorn och när det är dags för ert företag att anställda så har ni en chans att bidra. Kanske blir ni extra glada och arbetsplatsen mer trivsam om ni skulle göra en framgångsrik rekrytering som också bidrar till att ni anställer en eller flera kvinnor nu eller i framtiden?

Färdplanen hjälper er att lyckas med kvalitetssäkrad och diskrimineringsfri rekryteringsprocess, så att rätt person ges möjlighet att söka det lediga jobbet. Följer ni mallen ökar förutsättningarna att slippa omedvetna snedsteg kopplat till omedvetna föreställningar/fördomar.

Material för nedladdning

Framfart Jämställdhetsguide Rekrytering

Rekryteringsannons

Ordlista

Intervjuguide