Jämställdhetsguide – Introduktion

Marcus Dahlsten om Framfart

Framfart breddar transportnäringens rekryteringsbas

Transportföretagens Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher:
– Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med.

Ett jämställt företag är till exempel mer lönsamt och har lägre sjukskrivningsnivå. Medarbetare trivs bättre och stannar längre på företaget. Arbetet för en jämställd arbetsplats reducerar exkluderande jargonger och ideal och ger en bättre bild av företaget utifrån och inifrån.

Materialet för nedladdning

Framfarts jämställdshetsguide - bakgrund och introduktion

Introduktionspresentation för Framfart

När du vill starta ett jämställdhetsarbete genom Framfarts material har vi tagit fram en powerpointpresentation för att underlätta arbete för dig. Vi presenterar den via nedan pdf, dock saknas undertexter som finns i powerpointpresentationen.

Vill du använda presentationen i powerpoint går det bra att beställa den via kompetens@transportforetagen.se, skriv Framfarts introduktionsinspiration i ämnesraden.

Framfarts introduktionsinspiration i pdf