Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Medlemsavgift till förbundet och Svenskt Näringsliv

Mellan januari och februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna en insamling av de uppgifter som behövs för att fakturera rätt medlemsavgift. Vi kallar dessa uppgifter för “medlemsuppgifter”. Insamlingen sker via webbplatsen www.medlemsuppgift.se där företagen själva rapporterar in sina uppgifter. 

Inför rapporteringen skickas inloggningsuppgifter ut till alla medlemsföretag. Om löneunderlaget inte rapporteras i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober. Vid helt utebliven inrapportering räknas lönesumman upp med 20 procent.

Support

Frågor rörande insamlingen besvaras av support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller via telefon 08-580 022 20.

Öppettiderna är vardagar 08.00–17.00

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.