Medlemsavgift till förbundet och Svenskt Näringsliv

Här hittar du information om avgifter till ditt förbund samt till Svenskt Näringsliv.

Avgifterna till förbunden:

Avgifter Biltrafikens Arbetsgivareförbund 2023
Avgifter Motorbranschens Arbetsgivareförbund 2023
Avgifter Sjöfartens Arbetsgivareförbund 2023
Avgifter Svenska Flygbranschen 2023
Avgifter Sveriges Bussföretag 2023
Avgifter Sveriges Hamnar 2023
Avgifter Transportindustriförbundet 2023

Du kan även ta reda på hur mycket ditt medlemskap skulle kosta genom att använda vår räknesnurra, klicka här för att räkna ut din medlemsavgift.

Medlemsavgiften baseras på företagets lönesummor föregående år, se mer information under Insamling av Medlemsuppgift.