Medlemsavgift till förbundet och Svenskt Näringsliv

Här hittar du information om avgifter till ditt förbund samt till Svenskt Näringsliv.

Avgifterna till förbunden:

Avgifter Biltrafikens Arbetsgivareförbund 2022
Avgifter Motorbranschens Arbetsgivareförbund 2022
Avgifter Sjöfartens Arbetsgivareförbund 2022
Avgifter Svenska Flygbranschen 2022
Avgifter Sveriges Bussföretag 2022
Avgifter Sveriges Hamnar 2022
Avgifter Transportindustriförbundet 2022

Du kan även ta reda på hur mycket ditt medlemskap skulle kosta genom att använda vår räknesnurra, klicka här för att räkna ut din medlemsavgift.

Medlemsavgiften baseras på företagets lönesummor föregående år, se mer information under Insamling av Medlemsuppgift.