Näringslivets lönestatistik och yrkesklassifikation

Näringslivets Lönestatistik

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av förbunden.

Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas årligen via brev med information om inloggningsrutiner.  För att minska belastningen på företagen samordnas undersökningen med den officiella lönestatistiken som Statistiska centralbyrån samlar in.

Medlemsföretag ges möjlighet att ta del av den insamlade informationen via ett flertal olika rapporter. Dessa rapporter ger ökade möjligheter att bedöma lönenivåer, lönestrukturer med mera. Företagen har ansvar för att tilldela behörigheter i tjänsten. Exempelvis kan ett företags lönechef ha behörigheten att ta del av marknadslöneinformation för en befattning i regionen, eller att ta del av företagets egen lönestatistik. Personligt användarkonto skapas av användaradministratören på ditt företaget.

Vill du veta mer om lönestatistik, kontakta support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se eller
telefon 08–580 022 22 (vardagar 08.00-17.00).

Mer information finns också på Svenskt Näringslivs hemsida.

Näringslivets yrkesklassifikation

För en relevant lönestatistik är det viktigt att yrkeskoden är ”rätt” för respektive medarbetare. Det är viktigt att företaget för in yrkeskoderna i sitt löne- eller HR-system. På denna sida får du som arbetar i företaget hjälp med vilka yrken och yrkeskoder som är vanligast uppdelat per bransch.

Svenskt Näringsliv och förbunden har tagit fram ett stödsystem för att underlätta att hitta rätt yrkeskoder.

Verktyget hittar du här.

Svenskt Näringslivs och arbetsgivarförbundens lönestatistik är av stor betydelse vid exempelvis löneförhandlingar. Lönestatistiken är ett viktigt faktaunderlag för parterna, men statistiken används också av arbetsgivarförbund vid rådgivning till företag.