Insamling av Medlemsuppgift

 

Mellan januari och februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna en insamling av de uppgifter som behövs för att fakturera rätt medlemsavgift.

Insamlingen sker via webbplatsen www.medlemsuppgift.se där företagen själva rapporterar in sina uppgifter samt ser över företagets övriga uppgifter.

Inför rapporteringen skickas inloggningsuppgifter ut till alla medlemsföretag vi e-post. Om löneunderlaget inte rapporteras i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober.

Vid helt utebliven inrapportering räknas lönesumman upp med 20 procent.

Support

Frågor under insamlingsperioden besvaras av support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller via telefon 08-580 022 20.