Överlåta eller avsluta medlemskap

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag eller om du av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse

Önskar ni flytta medlemskapet vid överlåtelse av verksamhet till nytt organisationsnummer, fyll i blanketten nedan och skicka till medlem@transportforetagen.se.

Ladda ner överlåtelseblankett.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet så kan det skilja sig beroende på vad som står i respektive förbundets stadgar.

Du hittar förbundets stadgar under branschens respektive sidor, sedan under sidan "Vår verksamhet".

Skicka er uppsägning till medlem@transportforetagen.se och ange gärna orsak. Vi bekräftar uppsägningen via e-post och anger vilket datum som medlemskapet upphör.

Nedlagd verksamhet

För företag som lagt ner sin verksamhet, eller inte har några anställda, kan medlemskapet avslutas vid löpande halvårslut. Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.