Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Uppsägning

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. På den här sidan finns blanketter som gäller uppsägning.

Du som är medlem kan bland annat hämta dessa blanketter, men du måste vara inloggad för att få tillgång till dem. När du loggar in så får du ta del av blanketter som är anpassade efter ditt kollektivavtalsområde.

Uppsägning p.g.a arbetsbrist

Underrättelse om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl (30 § LAS)

Varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl (30 § LAS)

Bekräftelse av arbetstagares egna uppsägning 

Uppsägning pga personliga skäl - exempel

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.