Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Anställningsblanketter

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt.

OBS! Den 1 januari 2020 upphörde anställningsformen visstidsanställning för arbetstagare som fyllt 67 år att gälla. Den anställningsformen kan därför inte användas efter den 1 januari 2020.

Du som är medlem kan bland annat hämta dessa blanketter, men du måste vara inloggad för att få tillgång till dem. När du loggar in så får du ta del av blanketter som är anpassade efter ditt kollektivavtalsområde.

Anställningsbevis - arbetare 

Certificate of employment - salaried employees

Anställningsbekräftelse - tjänstemän

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.